Svazek Domažlicko
DomažlickoSvazek českých měst a obcí
v česko - bavorském
pohraničním prostoru

Zpráva o činnosti svazku Domažlicko v roce 2005

-

Projednaná na shromáždění členů svazku dne 7.12. 2005 v Horšovském Týně:

Činnost svazku a jeho předsednictva byla v uplynulém roce zaměřena zejména na naplnění záměrů pro rok 2005.
Předsednictvo v průběhu roku 2005 mělo 8 pracovních jednání. Průběžně provádělo kontrolu plnění záměrů činnosti svazku, zejména svazkem realizovaných projektů, projednalo návrh na nové složení předsednictva po odstoupení pana Pazdery. Zabývalo se také zpracováním novelizace dokumentu „Strategie rozvoje mikroregionu svazku Domažlicko“ na období 2007-2013, schválilo účast svazku na projektu „Budování absorpční kapacity“, projednalo účast domažlického a horšovskotýnského regionu na veletrhu REGIONTOUR 2006. Zabývalo se také plněním rozpočtu svazku v průběhu roku.
Shromáždění členů se v roce 2005 uskutečnilo 3x vč. jednání dnešního.
Na prvním jednání (22.3.05 v Kolovči) byl projednán a schválen dodatek č.2 smlouvy o přistoupení k projektu SAPARD mezi svazkem a městem Poběžovice. Na 2. jednání (19.5.05 v Domažlicích) byly projednány a schváleny změny ve složení předsednictva svazku, přijata obec Rybník za člena svazku, schválen závěrečný účet a audit za rok 2004.
Dnešní jednání by mělo provést bilanci jak se dařilo naplnit naše záměry pro tento rok a stanovit priority pro rok 2006.

K jeho jednotlivým bodům zaměření:

K bodu 1.
Projekt cyklostezky Folmava-Holýšov celkem úspěšně pokračuje. Je to projekt velmi náročný časově, organizačně a zejména finančně. Nepochybně však projekt potřebný a v současné době i preferovaný státem. Doufejme, že ho bude podporovat i krajský úřad. MD ČR vyhlásilo rok 2006 rokem podpory cyklistické dopravy. Na projekty má být ze státní pokladny vyčleněno nejméně 100mil.Kč. V našem okrese se na výše uvedeném projektu podílí 7 obcí, 2 váhají (Meclov, Křenovy). Samozřejmě, že bez účasti těchto obcí by projekt neměl smysl.Zástupci předsednictva svazku by se měli, po dohodě se starosty, zúčastnit jednání zastupitelstev těchto obcí a vysvětlit důležitost projektu. V rámci přípravy projektu bylo již zahájeno územní řízení na celou trasu v k.ú.okresu Domažlice. Realizace bude probíhat po etapách podle projekční připravenosti a finančních možností. Na úsek Domažlice-Havlovice, který byl projekčně nejlépe připraven, se podařilo získat dotaci z projektu Interreg IIIA více než 5mil.Kč. Tento úsek by měl být vybudován do poloviny r.2006. Podle projekční připravenosti budeme žádat o dotace na další úseky. V prvé řadě na úsek Folmava-Babylon, dále pak na úsek H.Týn-po k.ú.Křenovy a Holýšov-Stod, aby jejich realizace mohla být zahájena ještě v roce 2006. Pokud budou připraveny potřebné podklady i úsek Domažlice-Luženice.

Pokud jde o další projekty realizované svazkem. Podařilo se dokončit rozmístění informačních tabulí k turist.cílům v rámci projektu venkovní informační systém-VIS. Na projektu se podílelo 10 měst a obcí. Ti z vás, kteří znáte průběh povolovacího řízení pro umístění dopravního značení, jistě víte o jak náročný problém jde. Nepochybně je však realizace projektu podporou rozvoje turismu v regionu.
V nedávné době byla dokončena další etapa realizace projektu „Zaniklá sídla v jižní části Českého lesa“. Na tomto projektu se podílí 12 obcí. Byl vydán informační prospekt a rozmístěny na dohodnutých místech infotabule. Projekt byl přihlášen do soutěže o nejlepší produkt cestovního ruchu na Regiontouru 2006. V další etapě projektu se připravuje zpřístupnění dvou bývalých skláren (Štráská Huť a Křížová Huť) a vybudování rozhledny v prostoru Starý Herštýn.
Do všech uvedených projektů jsou zapojeny jak členské obce svazku, tak další obce regionu. Tím je také naplňován bod 6 zaměření činnosti svazku pro rok 2005. Projektů by mohlo být realizováno i víc. Je především na jednotlivých čl.obcích aby předložily náměty se širším dopadem, které by pak v rámci svazku mohly být společně realizovány. Právě takový záměr sleduje nově vznikající projekt nazvaný “Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území PK v období 2007-2013“ zkráceně BAK. Tento projekt, iniciovaný KÚ PK, by měl shromažďovat náměty projektů, pomáhat přípravě jejich podání a mapovat jejich realizaci. Měl by být podkladem pro rozhodování KÚ PK při rozdělování dotací do jednotlivých oblastí zájmu o dotace. K seznámení s projektem bude počátkem příštího roku uskutečněno několik seminářů. V rámci projektu byl domažlický okres rozdělen rozhodnutím zastupitelstva KÚ PK na 3 části z hlediska administrování projektu. Severní a jižní část okresu by měla administrovat firma AgAkcent, střední část (44 obcí) pak svazek Domažlicko. Předsednictvo svazku s tímto rozdělením nesouhlasí a bude požadovat změnu usnesení zastupitelstva KÚ PK a to v tom smyslu, aby celé území okresu bylo administrováno jedním subjektem.
Jistě jste zaregistrovali, že činnost svazku byla v průběhu roku prezentována v Domažlickém deníku a na web.stránkách svazku. V tom bychom měli pokračovat a usilovat o to, aby prezentace svazku v médiích byla častější a rozsáhlejší. Tím je naplňován bod 7 zaměření pro rok 2005.
Pokud jde o novelizaci strategie činnosti svazku pro období 2006-2013 (bod 4 zaměření činnosti pro rok 2005) byly osloveny RRA PK a 2 pracoviště EF ZČU. Do současné doby reagovalo pouze „Středisko pro výzkum reg.rozvoje ZČU“. V jeho nabídce je uvedená cena za zpracování cena novelizace ve výši 130.900,-Kč. Nabídku posoudí předsednictvo na svém nejbližším jednání. Pokusíme se také o získání dotace na její zpracování.
Účast našeho okresu na Regiontouru 2006 se průběžně připravuje (bod 8 zaměření na rok 2005). Bude probíhat podobně jako v letošním roce, a to v prostoru stánku PK (1 informační pult) a také společně s okresem Tachov. Jeho dominantou pro tento ročník bude Kolovečský mlýn. Finanční podíl našeho regionu na celé akci je cca170tis.Kč. Věříme, že naše města a obce pochopí význam této akce pro prezentaci Domažlicka a Horšovskotýnska a přispějí doporučovaným fin.podílem, pokud tak již neučinily.
Ze záměrů roku 2005 se nám nepodařilo splnit bod 3 a 9. Bod 3 proto, že se nepodařilo získat potřebné finanční prostředky na realizaci. Bod 9 se podařilo naplnit jen částečně. Setkání se zástupci bavorské samosprávy se uskutečnilo pouze jednou a to ve Vohenstraussu. Setkání se uskutečnilo v květnu 2005 a do dnešního dne, i přes urgence, jsme neobdrželi z tohoto jednání zápis. Setkání, které bylo plánováno na září – říjen ve Stříbře bylo odloženo, protože jsme neměli náměty pro konkrétní body spolupráce. Možným námětem je zpracování společného dokumentu o strategických záměrech rozvoje příhraničního území. Takový materiál by byl připravován ve spolupráci západočeské a regensburgské university, svazku Domažlicko a určených obcí Bavorska. Příprava tohoto projektu je však zatím pouze ve stádiu námětu. Podstatnou otázkou je financování takového projektu.
Lze tedy konstatovat, že většinu bodů zaměření činnosti našeho svazku pro rok 2005 se podařilo realizovat. Svazek má stále svoje opodstatnění, zvláště při realizaci společných projektů pro více obcí. Bohužel náměty na takové projekty jsou více iniciovány ze strany předsednictva svazku než od jednotlivých členů. Právě od nich by mělo předsednictvo dostávat podněty na společné projekty. Svazek má v současné době již 35 členů, což je téměř polovina okresu. Je to potenciál, který významně může napomoci rozvoji Domažlicka a Horšovskotýnska. Možnosti především vidíme v realizaci projektů cestovního ruchu (cyklostezky, cyklotrasy, naučné stezky), v projektech revitalizace míst turistického zájmu např. budování rozhleden, opravy vesnických památek.
Realizace projektů s sebou přináší značné časové nároky, zejména pokud jde o evidenci čerpání fin.prostředků z fondů EU a administrativu s tím spojenou. Rostou požadavky kontrolních orgánů KÚ PK na vedení účetnictví a to nejen u obcí, ale i u svazků obcí. Z toho důvodu předsednictvo navrhuje upravit odměnu účetní svazku paní Elisové na 600Kč hrubého měsíčně.
Za posledních 5 roků přispěl svazek Domažlicko významně k rozvoji našeho regionu. V následující období máme společně možnost v tom pokračovat a přispívat k dalšímu rozvoji našeho okresu.
Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci, dobré vykročení do příštího roku a k tomu hlavně pevné zdraví a osobní pohodu.

Datum vložení: 6. 12. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2020 5:24
Autor: Správce Webu

Počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C -2 °C
pondělí 5. 12. slabý déšť 4/2 °C
úterý 6. 12. zataženo 4/0 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Cyklostezka CT3

cyklomapa