Svazek Domažlicko
DomažlickoSvazek českých měst a obcí
v česko - bavorském
pohraničním prostoru

K historii svazku

Přípravná jednání k ustanovení mezinárodního pracovního sdružení českých města a obcí se uskutečnila na podzim v roce 1991.

Následovala řada pracovních setkání zástupců českých a bavorských měst a obcí. Na sklonku roku 1992 byla podepsána zakladatelská smlouva o založení sdružení: Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském prostoru „Střed". Jako hlavní předmět činnosti bylo v zakladatelské smlouvě uvedeno: „působení v mezinárodním pracovním sdružení českých a bavorských obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Střed". Předsedou sdružení byl schválen ing. Jiří Jánský - starosta města Horšovský Týn, místopředsedou ing. Jan Vrána - starosta města Klatovy. Společně se zástupci bavorských měst a obcí byly připraveny „Stanovy pracovního společenství českých a bavorských měst a obcí v příhraniční oblasti „Střed". Stanovy byly podepsány v březnu 1993. Za českou stranu je podepsal ing. Jiří Jánský - starosta města Horšovský Týn, ing. Jan Vrána - starosta města Klatovy a za německou stranu Reinhold Macho, starosta Furth im Wald a Johann Eibauer, starosta Schónsee.

Zakládajícími členy bylo 24 českých měst a obcí a 8 bavorských. Nelze opomenout iniciativu tehdejší starostky města Domažlice, paní Jaroslavy Wollerové, která již v roce 1991 usilovala o ustanovení společného česko-bavorského sdružení měst a obcí.

První společnou akcí bylo zajištění účasti obou částí sdružení na prezentaci podnikatelské sféry - českého a bavorského příhraničí „Domex 93".

Za významnou snahu lze považovat aktivní podíl sdružení na zakládání české části Euregion Šumava.

Z iniciativy tehdejšího ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj začala v roce 1992 příprava rozvojové koncepce pohraniční oblasti „Střed-Mitte" s cílem vytvořit předpoklady k prohloubení přeshraniční spolupráce a činnosti orgánů samosprávy a státní správy.

Na tomto, v té době zásadním dokumentu o možnostech přeshraniční spolupráce, se kromě Okresního úřadu Domažlice podílelo připomínkami a náměty i sdružení „Střed".

Finální prezentace tohoto přeshraničního dokumentu se uskutečnila teprve v roce 1997.

Původní záměry společné činnosti obou částí mezinárodního sdružení se však dařilo naplňovat jen částečně, proto se uskutečnilo v roce 2003 společné jednání představitelů české i bavorské části sdružení.

Jeho výsledkem bylo konstatování, že ke stagnaci realizace společných projektů dochází zejména z důvodů odlišných systémů organizace místních samospráv Česka a Bavorska. Bylo doporučeno organizovat akce s maximem společných zájmů.

Tato situace se podstatně změnila po vstupu ČR do EU a možností realizace přeshraničních projektů prostřednictvím programů EU.

K oživení činnosti svazku došlo v roce 2001 v souvislosti s přípravami vzniku sdružení obcí a měst a dalších subjektů zejména podnikatelů s názvem „Šance pro jihozápad".

Současně byla zřízena funkce tajemníka, později pečovatele a posléze manažera sdružení. To umožnilo více se věnovat konkrétní činnosti, v té době svazku obcí „Střed" ustaveného dle zákona o obcích. V roce 2003 došlo ke změně názvu na „Svazek měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko". V současné době má svazek 53 členských měst a obcí s více než 47 000 obyvateli.

Činnost svazku se zaměřila především na realizaci společných projektů, např. podpora rozvoje turistické infrastruktury (infoznačení významných turistických cílů, označení míst zaniklých sídel českého lesa, budování cyklostezek a vyznačování cyklotras, budování vyhlídkových míst, opravy drobných sakrálních staveb, zlepšování vzhledů veřejných prostranství, rekonstrukce zastávek hromadné dopravy).

Uskutečnily se také kurzy výuky německého jazyka a využívání počítačové techniky.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 20 °C 9 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 21/10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 14/11 °C

Kalendář akcí

Cyklostezka CT3

cyklomapa