Obloukové lávky (dvojčata)

Dvě shodně provedené železobetonové lávky pro pěší překonávají řeku Mži, která obtéká městské jádro. Mosty pochází z počátku 20. stol. a jedná se o kulturní památku.
Dvojčata: 1. lávka - Chodská ulice (za františkánským klášterem /Muzeum Českého lesa/) a 2. lávka - Vodní ulice (pod náměstím).