Tachov - kašna na náměstí

Pozdně empírová kamenná kašna je památkově chráněna.