Městské hradby

Ucelený systém hradebního opevnění ze 14. století.
Sestava věží a hradeb o výšce 11-14 m patří mezi nejzachovalejší městská opevnění v ČR. Z původních 26 věží se dodnes zachovalo 21 (včetně fragmentů).