Geopark areál Rychta

Před krytou střelnicí ve sportovním areálu Rychta se nachází venkovní geologická expozice a malé arboretum. Přírodnímu a historickému bohatství přibližuje i naučná stezka. Geopark seznamuje s nejvýznamnějšími zástupci nerostů a rostlin z CHKO Český les i příhraniční oblasti Hornofalckého lesa.