Hranice s mezníky nad Pivoní

Hraniční kameny, které oddělovaly koutsko-trhanovské panství od panství pivoňského. Dobře zachovaný úsek této hranice se táhne např. kolem vrcholu Lysé hory nad Pivoní. Část hranice leží přímo na žluté turistické stezce.