Pamětní desky na kapli sv. Cyrila a Metoděje

Pamětní desky na kapli sv. Cyrila a Metoděje věnované obětem při osvobozování obce v květnu 1945. Desky jsou umístěné u vchodu do kaple, přístupné jsou celoročně bez omezení.
Štítek s QR kódem k turistické hře je umístěný na informační tabuli před kaplí sv. Cyrila a Metoděje.