Křížový kámen v Chodově čp. 88

Křížový kámen stojí v horní části vsi pod čp. 88, napravo při silnici ve směru na Výhledy, u pomníku Mistra Jana Husa.