Socha sv. Jana Nepomuckého v Lučině

Uprostřed návsi pod kostelem mezi lipami.