Obelisk Jiřího ze Stadionů

Obelisk zbudovaný na památku mecenáše turistiky hraběte Jiřího ze Stadiónů, který se zasloužil o zbudování cesty z Capartic na Čerchov známé též jako Stadiónka.