Zaniklá obec ČERVENÉ DŘEVO / ROTHENBAUM

Šumavská osada vzniká v roce 1600 v lesích jihozápadně od Nýrska. Byla vystavěna pro lesní dělníky, kteří zde těžili červené modřínové dřevo. Byla založena současně s kostelem a farou kolem r. 1680 na koutském panství.
Červené Dřevo zůstalo malou osadou s pouze 12 domy, bylo však farou pro sousední mnohem větší obce Liščí a Fleky.
Ve vsi se narodil Wolfgang Baumroth (1882 - 1955) - kněz, píšící divadelní hry s lidovými náměty. Dalším rodákem je Sepp Skalický (1901 - 1992), povídkář s náměty čerpajícími s okolí Kvildy.
Po válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno, v 50. letech pak hraniční zátarasy oddělily areál kostela, fary, hřbitova a poutní kaple od pustnoucí osady.Z osady zůstal jediný dům. Kostel s kaplí a farou byly vyrabovány již po válce a koncem 50. let zbořeny.
Po roce 1990 místo pietně upraveno, obnoveny základy kostela, vztyčen dřevěný kříž a vyčištěn hřbitov kam byly umístěny nalezené náhrobky.