ŽIDOVSKÝ HŘBITOV U LOUČIMI

Nepočetná židovská komunita v Loučimi je doložena od první poloviny 18. století.
V roce 1724 zde žily pouhé 3 rodiny, v roce 1921 už jen 3 Židé.
V 19. století měla tato komunita i vlastní modlitebnu.
Hřbitov byl založen roku 1842 panem Augsteinen z Prapořišť, jehož rodina se poději přestěhovala do Kdyně do domu čp.11.
Hřbitov sloužil také dalším pěti židovským obcím – Dlažov, Kdyně, Koloveč, Loučim a Všeruby. Do té doby byli zdejší židé pohřbíváni na hřbitovy do Poběžovic, Nýrska a snad i do Janovic na Úhlavou.
V letech 1869 – 95 bylo na hřbitově registrováno 69 pohřbů. Používán byl pravidelně do 2. sv. války, poslední pohřby zde proběhly krátce po válce, v roce 1948. Na ploše 2733 m2 se dochovalo 90 náhrobků. V roce 1889 byl ve Kdyni založen spolek Chavra – Kadischa, který se měl o hřbitov starat. Roku 1902 měl spolek 29 členů a v roce 1904 provedl rozsáhlejší opravy hřbitova. Ty představovaly především vyspravení brány a obvodové hradby, vysázena byla rovněž kaštanová alej, procházející středem hřbitova. Cesty vysypané pískem a vzorně uklizené prostranství dotvářely tehdejší podobu hřbitova.