SVATOJAKUBSKÝ KÁMEN NA KORÁBU

Svatojakubský kamen stojí před horskou chatou Koráb. Je označen symbolem svatojakubské cesty, mušlí hřebenatkou, která určuje, jakým směrem je Santiago de Compostela. Dále je pak označen šipkou vyznačující směr k dalšímu orientačnímu bodu. Některé kameny mohou být doplněny tzv. milníkem, který určuje zbývající vzdálenost do cíle poutní cesty, do Španělského Santiaga de Compostela ke hrobu Jakuba staršího
(z Korábu je to 2836 km).
Poutníci se vydávají k hrobu svatého Jakuba do španělského města Santiago de Compostela. Svatojakubská cesta vede také přes Kdyni na hraniční přechod Všeruby – Eschlkam. Spojuje historické poutní trasy a významná místa převážně duchovního rozměru.
Všerubská trasa
Praha – Příbram – Klatovy – Kdyně – Všeruby 214 km
Všerubská cesta vede od kostela sv. Jakuba v Praze na Starém Městě přes poutní místa na Svaté Hoře, v Nepomuku nebo v Klatovech až na hranici mezi ČR a Německem do tzv. Všerubského sedla, kde na ni navazuje Východobavorská cesta (Ostbayerischer Jakobsweg). Projdeme malebným údolím podél Berounky, přes Brdy, Plánickou vrchovinu až do Podšumaví.
Alternativou k vyznačené Svatojakubské cestě přes Branišov je odbočka z Branišova k vrchu Koráb 773 m. Přes tento vrch se jde po turistické cestě jen s kilometrovou zacházkou. Kromě vyhlídky z místní rozhledny na nejvyšší vrcholy Šumavy mohou poutníci na Korábu navštívit restauraci, doplnit vodu a také přespat v místní cenově výhodné ubytovně, kterou zajišťuje město Kdyně.