Hraniční kameny v MUZEU PŘÍHRANIČÍ ve Kdyni

Historické hraniční kámeny z doby Marie Terezie připomíná stálá expozice Muzea příhraničí ve Kdyni
Na základě hraniční smlouvy z roku 1764 nechala Marie Terezie, tehdejší královna česká a uherská, osadit hranici v roce 1765 a 1766 hraničními kameny – tzv. tereziánské kameny. Každý kamen byl opatřen číselným označením a jedné straně byly české a na druhé bavorské státní symboly.
Originály kamenů se nachází na bývalém hraničním přechodu u Všerub.