Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem Zvěstování Panny Marie

Socha pochází z roku 1776.