Příhodův park Domažlice

Dominantou parku v centru města je nejstarší socha v Domažlicích od slavného sochaře Josefa Václava Myslbeka (1848–1922), byla odhalena v roce 1881. Antonín Příhoda (1668–1749) byl místní děkan a dobrodinec. Příhodův pomník byl vytvořen v letech 1879-80 a slavnostně odhalen roku 1881. K jeho vzniku se vztahuje zápletka románu Karla Matěje Čapka-Choda "Řešany".