Hanův park

Až budete hledat v Domažlicích klidné místo k relaxaci a odpočinku ve stínu stromů, zajděte do našeho krásného Hanova parku. V Hanově parku najdete velmi pěkná zákoutí, odpočinek, dva rybníčky, dětské hřiště, rozkvetlé záhony.

Zakladatel tohoto parku, Petr Hana (1836–1908), starosta města, zde má svoji bustu na soklu v nadživotní velikosti.

Petr Hana se narodil v Domažlicích 10. června 1836 v rodině měšťana a krejčího Petra Hany.
Měl velké zásluhy na rozvoji okresního města Domažlic. Aktivně se zúčastňoval veřejného života v Měšťanské besedě,v Sokole, v
hasičském spolku, v Klubu českých turistů a mnoha dalších. Od roku 1889 byl starostou města
Domažlic a v této funkci nepřetržitě působil 16 let. Měl lásku k přírodě. Předsedou KČT byl od jeho založení v roce 1893 až do roku
1905. KČT ho odměnil za jeho práci a podporu tím, že v roce 1901 nazval cestu od České studánky na Čerchov cestou Hanovou. V roce 1905 starosta Petr Hana vážně onemocněl. Zemřel 23. června 1908.