Horšovský Týn - socha sv. Donáta v Masarykově ulici

Socha svatého Donáta, patrona počasí a úrody. Kamenná barokní socha na čtyřbokém žulovém podstavci s předsazeným soklem z roku 1741. Autorem plastiky je J. A . Quittainer z Prahy, podstavec provedl kameník Kašpar Decker z Horšovského Týna. Renovována byla v roce 1846. Další restaurování proběhlo ve druhé polovině 20. století a to poslední na podzim 2021.
Na východní straně podstavce je vyrytý nápis „Honori sancti Donati contra noxias tempestatis patroni axtruxit Franc. Norb. Comes Trauttmansdorff“ (K poctě svatého Donáta proti temným bědám a nepohodě postaven Fr. Nor. Trauttmnasdorffem).
Pískovcová socha římského vojáka je provedena v životní velikosti. Jedná se o poloklečící postavu prostovlasého světce na oblaku oblečenou v bohatě modelované roucho s hlavou pozdviženou vzhůru, levicí položenou na prsa. Pravá ruka je natažená a nyní do ní paní restaurátorka P. Žiaková umístila atribut – blesky.
/čerpáno: Zpravodaj města Horšovský Týn 12/2021, Jana Tomášková/.