Horšovský Týn - zbytky městské brány

Zbytky městských hradeb u východní brány, kterou se vcházelo do města Horšovský Týn. Fragment této brány z konce 14. století se na domě, který byl přestavěn v klasicistním stylu, zachoval. Brána byla součástí městského opevnění. Spolu s druhou západní branou uzavíraly nejdůležitější komunikaci ve městě, která vedla od Prahy a Plzně přes náměstí k brodu a později mostu přes řeku Radbuzu. Podle tradice bylo město opevněno v polovině 14. století na základě privilegia pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
/čerpáno: publikace Paměť domů, Horšovský Týn/