Dolejší brána

Nejpozoruhodnější a dosud dobře zachovalou součástí přemyslovského opevnění města je Dolejší, dříve též Pražská brána. Byla založena současně s hradbami v 60. letech 13. století.

Více:
https://www.idomazlice.cz/cs/informacnicentrum-vitejtevdomazlicich-historiemesta-historickeopevneni/

https://www.domazlice.eu/o-domazlicich/pamatky/pamatky-v-domazlicich/dolejsi-brana-namesti-234cs.html