Zřícenina zámku Světce

Zámek byl stavěn v letech 1856-1862. Součástí zámeckého komplexu měl být i částečně pobořený kostel Čtrnácti svatých pomocníků. Po smrti majitele roku 1862 stavební práce na zámku končí a zámek nebyl nikdy dokončen. Nedokončená stavba byla během konce 19. a v 20. století z větší části rozebrána. Zachovaly se jen její zbytky v romantických zříceninách. Ruiny jsou od roku 1958 chráněné jako kulturní památka ČR.