Pomník bitvy u Domažlic 1431

Na Baldovském návrší severně od Domažlic byl odhalen 14. srpna 2015 Pomník bitvy u Domažlic 1431, 6 m vysoký kalich od klatovského sochaře Václava Fialy - pocta vítězství husitů pod vedením Prokopa Holého nad 5. křížovou výpravou r. 1431. Na Baldovské návrší dovede návštěvníka Sochařská stezka, která začíná za Domažlicemi na rozcestí u rybníka U tří vrb (1,2 km od rozcestí U tří vrb).
Popis bitvy je na panelech u pomníku a také na stránkách: www.bitvaudomazlic.cz.