Holýšov – nejvyšší bod vrchu Trný

QR kód je umístěn na dřevěném sloupku naučné stezky na samém vrcholu kopce. Viz fotografie ve fotogalerii.

Vrch Trný a přírodní zajímavosti
Vrchol kopce Trný, nebo také Trní, chcete- li i Terný, leží severovýchodně od Holýšova a tvoří ho dvě samostatné plošiny. Značnou rozlohu lesního komplexu na vrchu Trný zaujímají listnaté lesy. Na jižních svazích jsou to ve vrcholkové části hlavně duby, na severní straně pak zase buky. Díky tomu je bylinné patro poměrně chudé, ale je možno zde nalézt například lilie. Ve statných bucích jsou desítky nejrůznějších děr a otvorů, které vytesali datlové nebo strakapoudi, zčásti mohou být i jiného původu. V nich hnízdí v době hnízdění od dubna do června celá řada ptačích druhů jako holub doupňák, datel černý, strakapoud velký, sýc rousný, různé druhy sýkor, brhlík lesní. Posledně jmenovaný druh je zajímavý tím, že pokud je vletový otvor příliš velký, sám si ho zmenší směsí bláta a slin. Nad vrcholkem krouží, zejména v létě a počátkem podzimu, různé druhy dravců jako jsou káně lesní, včelojed lesní, poštolka obecná, krahujec obecný. Často, díky vzniku teplých vzdušných proudů, je možné pozorovat při kroužení oba druhy čápů - bílého i černého. Z ostatních druhů zvířat je možné pozorovat srnce obecného, prase divoké, v posledních letech pak i jelena siku nebo muflona.