Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci

Začátek výstavby kostela se klade do období kolem roku 1200.  Jedná se o jednolodní stavbu obdélného průřezu s polygonálním presbytářem a  hranolovou věží v západním průčelí. Jádro kostela je vystavěno v románském slohu. V druhé polovině 14. století došlo ke gotické přestavbě kostela, kdy byla dostavěna věž a presbytář byl zaklenut paprsčitou křížovou klenbou s klínovými žebry na jehlancovité konzoly. Kolem roku 1772 byl kostel zbarokizován a loď kostela byla opatřena dřevěným kazetovým stropem. Zajímavostí je v jižní stěně lodi zazděná kamenná deska s reliéfem anděla, jehož větší levou větší část zakrývá zeď předsíně a z anděla je tak viditelná jen část nohou s chodidly. Kostel je kulturní památkou.