Kamenný most v Ohnišťovicích

Ves Ohnišťovice dělí na Malou a Velkou stranu kamenný most s třemi oblouky, pocházející z roku 1880. Kaple, která stávala nedaleko mostu, zmizela beze stopy. Na Malé straně stojí mlýn a rozlehlý rybník. Během druhé světové války unikla obec o vlásek zkáze, když mimo ni dopadlo pět leteckých pum. Za mlýnem byla vyražena štola, která v té době sloužila jako protiletecký kryt.