Sochařské sympozium Šitboř

V roce 2019 proběhlo kamenosochařské sympozium "Kameny pod věží" na téma "Oráč a Smrt". Odborným garantem sympozia byl akademický malíř a sochař Jaroslav Šindelář. Sochy lemují horní příchozí ke hřbitovu.