Židovský hřbitov Poběžovice

Leží severozápadně od obce Poběžovice v remízku v polích po pravé straně silnice na Drahotín. Nově k němu byla vybudována zpevněná cesta z Poběžovic. Během okupace došlo k jeho devastaci a dodnes v areálu zůstalo jen kolem 50 náhrobních kamenů z necelých pěti set udávaných k roku 1929. Nejstarší náhrobek z roku 1634 je situován v zadní části hřbitova. Na hřbitov se vstupuje umělecky kovanou brankou s kamenným portálem, jež nese hebrejský nápis. Péčí o hřbitov se zabývá Občanské sdružení Abraham Poběžovice. Volně přístupné. Zákaz vstupu v sobotu a během židovských svátků.