Starý Herštejn

Starý Herštejn stojí na jednom z kopců v Českém lese uvnitř přírodní rezervace Starý Hirštejn asi 16 km od Domažlic, nedaleko Vranova, místní části Pivoně. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1272. V roce 1328 hrad koupil Jindřich Bavorský, falckrabě rýnský, který jej brzy poté věnoval českému králi. V roce 1331 jej Jan Lucemburský prodal pražskému biskupovi Janu IV. z Dražice, jenž vlastnil Horšovský Týn. Za husitských válek jej dobylo vojsko Domažlic. Dále hrad získal loupeživý rytíř Zdeněk Dobrohost z Ronšperka, který zde přepadával pocestné na kupecké stezce do Bavor.
Volně přístupný.