PŘÍRODNÍ REZERVACE MALÝ ZVON - KAMENNÉ MOŘE NA SVAHU

Na balvanitém, těžko přístupném svahu se zachoval drobný fragment přírodě blízkého bukového lesa. Přestože je rezervace poměrně malá (osm hektarů), bylo zde při nedávných průzkumech nalezeno téměř 100 druhů brouků, mezi nimi také unikátní, kriticky ohrožený rýhovec pralesní.