Rybníčky - Kdyně

KDYNĚ – RYBNÍČKY
Klidová odpočinková zóna byla budována v letech 2014-2016 kdyňskými rybáři za finanční podpory města Kdyně. První rybníček slouží jako záchytná nádrž, kde se zadržuje znečištěná voda Kojetického potoka a díky vodním rostlinám a živočichům (žáby, čolci a mloci) se přeměňuje na vodu živou.
Druhý a třetí rybníček je chovný, kam se dávají plůdky a odchovávají ryby do velikosti 10-25 cm. V této velikosti se mohou vypustit do chovných rybníků (především Kapr a Amur).
Rybáři se snaží o vznik dalšího čtvrtého rybníčku, kde bude již živá voda a plný vodní život. Bude sloužit především dětem pro poznávání vodního světa.