Vodní ulice - Kdyně

KDYNĚ - VODNÍ ULICE
Ulice, kde stávaly po obou stranách původní domky kdyňských obyvatel. Dnes zde stoji ve zcela původním stavu už jen jeden, a to č. p. 62 s půlvalbovou střechou. Dům opravdu s dávnou historii (existuje dokument o koupi tohoto domu již z roku 1725). Rodina pana Šlajera (z maminky strany Bernardů)zde žije od roku 1888.  Kojetický potok pramenící nad Hájovnou a protékající Starou Kdyní, prochází právě touto ulicí (dále přes sídliště Tržiště směrem na Kobylu) byl příčinou mnoha povodní.
První velká voda přišla v létě roku 1932. Druhá, zdokumentovaná povodeň z roku 1934, poničila lidem spousty majetku a rozhodla tak o okamžité regulaci kojetického potoka i následné zakrytí celé Vodní ulice. Práce prováděla klatovská stavební firma pana Karla Holečka. Překrytí potoka ve Starokdyňské ulici bylo až v roce 1956.