Kdyně - kašny

KAŠNY Jako každé město, tak i Kdyně měla v minulosti několik veřejných kašen na vodu. Jedna
kašna, umístěná na dvoře bývalé přádelny, v dnešním parku muzea, stojí dodnes zachována v původním provedení. Další dvě kašny byly postaveny na náměstí a za velké slávy vysvěceny v r. 1878. V r. 1930 se odstranily a na jejich místo byly instalovány tzv. „stojánky“ na vodu.V nedávné době byla jedna z kašen opět obnovena.
Další kašna stávala na Floriánském náměstí (dnes náměstí prof. Žákavce). Na této kašně se nacházela socha sv. Floriana, která je dnes přemístěna na hasičskou zbrojnici.