Rybník Bílka - Novodvorský rybník

První písemné zprávy o tomto rybníku pocházejí z roku 1620. V kanceláři starosty OÚ v Koutě je k vidění stará mapa se zakreslením rybníka. V roce 1864 byl rybník zrušen. Na jeho místě byly jen louky. Počátkem šedesátých let minulého století se započalo s obnovou rybníka a v roce 1963 byl rybník opět napuštěn. Rybník slouží ke sportovnímu rybaření a patří Českému rybářskému svazu Kdyně. Rybník není vhodný ke koupání.

Podél obce Kout na Šumavě protéká Zahořanský potok ve směru Kdyně – Domažlice přes Nový dvůr a na Zahořany. Na tomto potoce jsou zachovány čtyři mlýny, které neslouží již svému účelu. Bílý mlýn – mlýn a pila. V současné době slouží jako pila na palivové dříví. Váchalovský mlýn – byl navrácen původním majitelům a slouží jako prodejna motorových pil a malé zahradní techniky. V polovině sedmdesátých let minulého století se zde ještě mlelo obilí. Posledním mlynářem byl pan Krondl z Prapořišť. Po jeho odchodu do důchodu se zde mlelo hořčičné semeno, k výrobě hořčice pro závod LIKO v Horšovském Týně až do roku2004. Ve mlýně jsou stále funkční dvě turbíny sloužící k výrobě elektrické energie pro vlastní spotřebu a to pouze při dostatečném množství vody.
Podhrázký mlýn v Novém Dvoře byl navrácen původním majitelům od padesátých let minulého století se zde již nemlelo.
Lovčův mlýn (u Zahořan) má rovněž soukromého majitele, ani zde se již nemele. Při jízdě po silnici směrem do Zahořan, po pravé straně za lesíkem, vykukuje jako v pohádce.