Pramen říčky Andělice

Říčka Andělice počíná svůj tok na úbočí Čertova vrchu v Korábské vrchovině, u vesničky Branišov nedaleko města Kdyně. Pramen je částečně upraven a označen. Místem prochází modře značená stezka Klubu českých turistů a i zároveň Svatojakubská cesta.
Říčka protéká Branišovem, Dobříkovem přes Maškův mlýn směrem na Pocinovice. Před Bystřicí se vlévá do Chodské Úhlavy (odtud do Berounky, Severní moře). Podél jejího toku stálo několik mlýnů (Drobíčkův Mlýn, Nový Mlýn, Maškův Mlýn, Petrákův Mlýn).
Asi 50 metrů od pramene Andělice vznikla zcela nová kaplička, která je zasvěcena bl. Karlu Habsburskému. Kaple u lesa byla vystavěna v roce 2009, včetně vytvoření cesty k ní. Blahoslavený Karel Habsburský rozhodně nepatří mezi patrony, kterým by byly často zasvěcovány kaple a kostely. Narodil se 17. 8. 1887, po smrti Františka Josefa I. se stal císařem, a stal se tak posledním rakouským monarchou (zároveň i posledním českým králem). Zemřel 1. 4. 1922, 3. října 2004 byl beatifikován papežem Janem Pavlem II. (Z papežova proslovu odůvodňujícím beatifikaci: …Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, rozpoznávání a následování Boží vůle v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I., přijímal tuto výzvu každý den. V jeho očích byla válka ‚něčím děsivým‘. Uprostřed vřavy první světové války se usilovně snažil napomáhat mírové iniciativě mého předchůdce Benedikta XV. …). Jeho svátek byl stanoven na 21. října, což byl den jeho sňatku s princeznou Zitou.