Myslívský rybník

V těsné blízkosti hranice s Bavorskem stávala západně od Všerub u Kdyně mezi silnicí na Maxov a státní hranicí dnes zaniklá ves Myslív. Mlýn je zakreslen již na mapě I. Vojenského mapování, vznikl tedy před rokem 1780. Po odsunu r. 1945 byla ves zčásti dosídlena, ale s počátkem socialismu odsud museli obyvatelé odejít kvůli vzniku hraničního pásma. Mlýn v roce 1947 částečně vyhořel a krátce na to byl při budování hraničního pásma zbořen.
V této lokalitě v poválečných letech 1948-1951 STB podnikala rafinovanou a podlou Akci "Kámen".
Na hrázi Myslívského rybníka byla vytvořena falešná hranice, kam byli v noci převaděčem (agentem STB) odváděni uprchlíci – odpůrci režimu. V domku vybaveném ve stylu německé celnice pak probíhaly výslechy v německém jazyce, ve snaze získat co nejvíce informací o vazbách a vztazích těchto lidí v místě jejich bydliště. Následně po tom byli odvezeni do Všerub a teprve tam zatčeni pro pokus o překročení státní hranice.
Stálá výstava Akce Kámen je umístěna ve Kdyni, na náměstí v prostorách MKS, v bývalém hotelu Modrá Hvězda, který hrál v akci Kámen jednu z důležitých rolí.
Více informaci v knize KÁMEN a FALEŠNÉ HRANICE od spisovatelky Václavy Jandečkové