Bystřice - zaniklá ves

Bývalá sklářská lokalita v údolí Chladné Bystřice nedaleko Folmavy. Kromě skláren zde vznikly i další sklářské provozy a na dvě desítky brusíren a leštíren skla. Dnes se zde nacházejí opuštěné budovy bývalé roty Pohraniční stráže a školy. Dají se pozorovat i pozůstatky brusíren a sítě zaniklých náhonů.