Aortův pramen

Jeden z pramenů bývalého Nuzarova. Vedle pramene je křížek, jedna z památek na zaniklou ves.