Ohnišťovický rybník

Pod Větrným vrchem (468.m.n.n.) se rozkládá Ohnišťovický rybník, který je skutečnou přírodní oázou a dokresluje krásnou scenérii zdejší krajiny.

Kolem rybníka vede naučná stezka "Těžba živců na Poběžovicku."

Okruh Ohnišťovice – Otov
Druhý okruh naučné stezky začíná na ohnišťovické návsi a obkrouží Větrný vrch. Je více zaměřen na historii těžby a zpracování živce, na geologii regionu, popisuje také způsob rekultivace a revitalizace krajiny po hornické činnosti.

Délka trasy cca 5 km, tvoří ji 7 stanovišť:
Náves Ohnišťovice – informace o obci Ohnišťovice, o potoce, který tudy protéká, a o pozoruhodném kamenném mostu na něm.
Ohnišťovice – U krytu – geologie domažlické oblasti, poběžovický masív a pegmatity.
Větrný vrch – historie těžby živců, život v podzemí.
Na vyhlídce – technologie hlubinné a povrchové těžby, lesní ptactvo.
Otovský lom – rekultivace a revitalizace krajiny.
Důl Otov Fučná – mineralogie pegmatitů, zpracování a použití suroviny, netopýři.
U Ohnišťovického rybníka – mokřadní ekosystém, život v rybníce a v potoce.