Naučná stezka Capartické louky

Naučná stezka s herními prvky dlouhá necelé 2 km, kde kromě informací o fauně a flóře získají návštěvníci povědomí o využívání člověkem.
Parkování možné přímo na placeném parkovišti v Caparticích. Občerstvení v místní Capartické hospůdce.