Zřícenina hrádku Lacembok

Pozůstatky hrádku Lacembok, německy Lenzenbach, se nacházejí na katastru obce Horní Kamenice. Jako stavitel hrádku je uváděn Vitla ze Staňkova, který byl v roce 1252 královským správcem kraje, nebo někdo z jeho příbuzných. Ve 14. století jsou na hrádku zmiňováni vladykové z nedalekých Krchleb, předchůdci pozdějšího rodu Bohuchvalů z Hrádku. Za jejich existence, a to ve 2. polovině 15. století hrádek zcela zpustl. Jako důvod zpustnutí a opuštění hrádku uvádí domažlický historik Zdeněk Procházka možnost, že byl hrádek v roce 1422 při husitském tažení k Horšovskému Týnu dobyt a vypálen husity. Skutečnost o vypálení hrádku prokázal archeologický výzkum provedený na hrádku v letech 1999–2000. Poslední zmínka o hrádku pochází z roku 1675. Zřícenina je situována na úpatí svahu nad hrází horního rybníčku, kde voda dosahuje až na úpatí skalního suku, na kterém byl hrad vystavěn. Hrádek stával na temeni skalky chráněné ze západu strmým srázem. Z východu byl hrádek chráněn vnitřním mohutným hlubokým příkopem a valem a před ním ještě vnějším příkopem s dalším valem. Na jižní straně se k jádru připojovalo nepravidelně obdélné předhradí opevněné hradbou, dnes v podobě menšího valu s vnějším příkopem. Vlastní stavba hrádku zaujímala nevelkou plošinu na temeni skalního suku a na snížené jižní a západní straně temena byla stavba chráněna parkánem. Na západní straně temena se dochovala do skály tesaná pravoúhlá cisterna a k ní ve skále vedená vodorovná chodbička. Na vrcholovém temeni hrádku je umístěna informační cedule. Hrádek byl dne 3. 5. 1958 zahrnut do seznamu národních kulturních památek.
Jan Valeš, Holýšovskem od A do Z