Floriánská studánka

V okolí Holýšova je bezesporu nejznámější studánkou Floriánská studánka. Původní německý název Florianbrűnnel nasvědčuje tomu, že existence studánky byla již známa daleko před druhou světovou válkou, tedy v době výrazného německého osídlení v oblasti. Název studánky pochází zřejmě od osoby Svatého Floriána (Florián z Lorchu), prvního rakouského svatořečeného mučedníka, který zemřel násilnou smrtí v roce 304. V době svého vzniku nebyla studánka ukrytá tak, jako dnes, tedy v hlubokém a hustém lesním porostu. Podle informací z předválečného období, které nám zanechal bývalý holýšovský rodák Paul Janka, který se ve své práci zaobíral vznikem místních jmen a názvů, se studánka nacházela na hranici pastvin a pole. Voda ze studánky byla využívána nejen širokou komunitou pastevců, ale i pro napájení dobytka. Dnes je studánka častým cílem výletů občanů Holýšova a dá se říci, že i kultovním místem holýšovských turistů, kteří jejím otevřením pravidelně zahajují svoji turistickou sezónu.
Jan Valeš, Holýšovskem od A do Z