Volská studánks u Kaderovny

O studánce s podivným názvem Volská studánka jsme ještě před několika lety nevěděli. Znalci okolí Holýšova určitě narazili v blízkosti bývalé hájovny u Kaderů na kameny vyloženou a značně poškozenou kamennou stavbu napovídající o existenci studánky. V roce 2016 potom došlo silami Jana Rudolfa z Holýšova a Jana Valeše k obnově studánky, a to k opravě kamenné vyzdívky, vyčištění studánky a konečně osazení dřevěného přístřešku. Pokud se týče samotného názvu studánky, potom v Josefském katastru je studánka uváděna pod názvem Ochsenbrűnnl nebo pod názvem Ochsenbrunnen. Název studánky se do dnešních dnů dochoval opět díky práci holýšovského rodáka Paula Janky, který jej zanechal ve svém pojednání o místních jménech a názvech. Německý název napovídá, že tato studánka byla opět hojně využívána místními pastevci pro napájení dobytka. V době existence nedaleké hájovny U Kaderů byla pravděpodobně i jediným vodním zdrojem sloužícím obyvatelům hájovny. Přítok vody do studánky byl pravděpodobně poškozen jednak při výstavbě tankodromu, který se nacházel v těsném sousedství studánky a pravděpodobně i úpravou plochy nad studánkou jako lesnické manipulace. Hladina vody ve studánce proto kolísá a v suchém letním období téměř vysychá.
Jan Valeš, Holýšovskem od A do Z