Pozůstatky po těžbě černého uhlí (Na Sklárně)

Šachta č. 1 Merklín
Těžba černého uhlí v merklínské uhelné pánvi započala v 19. století. Hloubka šachty dosahuje maximálně 85m a dnes je zatopena vodou.
[http://www.zdarbuh.cz/reviry/zud-reviry/mala-merklinska-panev/]