Studánka na NS Královská rokle

Naučná stezka Lesů ČR Královská rokle nabízí turistům na necelých třech kilometrech příjemný procházkový okruh, který začíná i končí u letohrádku v zámeckém parku a vede přes známou Královskou rokli. Díky nové stezce se povedlo vytvořit pěší okruh propojující město Horšovský Týn s místními lesy a obnovit tak historickou kulturu krajiny.

Na celkem pěti zastaveních s informačními tabulemi a fotografiemi stezka veřejnost informuje nejen o historii hradu a zámku, ale také o historií zajímavých staveb Zámeckého parku (letohrádek, gloriet a loretánská kaple).

V prostoru stávající křižovatky lesních cest byl postaven altán pro odpočinek návštěvníků a upravilo se prameniště studánky.

Jedna z informačních tabulí je umístěna přímo v novém altánu. Popisuje historii tohoto zajímavého místa včetně detailů návštěvy anglického krále Edvarda VII. v Horšovském Týně v letech 1904 až 1907, kdy se zúčastnil honu na panství Trauttmansdorffů.

Věříme, že Vaše návštěva této naučné stezky "Královská rokle" Vám přinese mnoho krásných zážitků a poskytne také některé informace z Vašeho okolí.