Rybníky na Pile

Ve vesničce Pila můžete obdivovat a projít se mezi dvěma rybníky - Velkým a Šnajberským. Velký rybník byl vybudován společně s Pařezovskými na Babyloně již ve středověku.

Rybníky vytváří vodní a mokřadní biotopy s bohatou okolní květenou a množstvím ptačích druhů i obojživelníků. U obce je přírodní zajímavost - Louka u Šnajberského rybníka. Území o výměře 5 ha je chráněno od roku 1992, mokřadní louka s bohatou květenou.