Zubřina

Zubřina je pravostranný přítok řeky Radbuzy v okrese Domažlice v Plzeňském kraji.
Délka říčky činí 33,2 km.
Říčka pramení západně od obce Pelechy v nadmořské výšce 552 m. Nejprve teče na severozápad k Pasečnici, kde zadržuje její vody Pasečnický rybník. Od hráze rybníka směřuje tok na sever, protéká přírodním parkem Zelenov. Zhruba na 30 říčním kilometru vtéká do lesa, kde napájí Strakovský a Zelenovský rybník. Po opuštění lesa a přírodního parku přijímá zleva náhon, který přivádí vody z Teplé Bystřice patřící do povodí Dunaje. Pod ústím náhonu překonává Zubřinu železniční trať č. 180, která odtud sleduje tok říčky až k jejímu ústí do Radbuzy. Po dalším zhruba kilometru protéká Zubřina Havlovicemi, od nichž směřuje na východ k Domažlicím. Od Domažlic teče na severovýchod k osadě Radonice, kde se obrací na severozápad k obci Milavče, od níž se klikatí na sever k Nahošicím a Blížejovu. Od Blížejova proudí převážně severovýchodním směrem. Dále protéká severním okrajem Přívozce, Chotiměří a Osvračínem, v jehož okolí je koryto řeky napřímeno. Na posledních dvou kilometrech říčka vytváří četné zákruty. Do Radbuzy se vlévá na 53,0 říčním kilometru[1] u jihozápadního okraje Staňkova v nadmořské výšce 355 m.

QR kód najdete na okně čajovny Želva.