Stará vodárna

Zastavení u staré vodárny. U tohoto zastavení se dozvíte více o vodárnách, odkud kdysi byla do města dopravována voda pro obyvatele.

První vodovod v Domažlicích byl zřízen a uveden do provozu dne 2. dubna 1571 z louky na Úpalově. Odtud byla voda vedena samospádem do města Domažlic v dřevěných rourách a naplňovala zdejší kašny, které byly po celém městě.

Tento vodovod již později nedostačoval pro město a proto v roce 1910 byl zřízen nový vodovod.

Chodský květ - zastavení č. 2, které najdete kousek od Vavřinečku, kde můžete na louce zaparkovat. Pěšky z Domažlic můžete vyrazit podle mapky. Mapka okolí k dostání v infocentru v Domažlicích nebo na webu: https://www.idomazlice.cz/cs/informacnicentrum-vitejtevdomazlicich-planekmestaiokoli/