Salka u Pasečnice

Přírodní památka Salka u Pasečnice
Zatopená štola je pozůstatkem těžby kyzové břidlice používané již v 17. století na výrobu kamence. Těžba zanikla pravděpodobně na konci 18. století, kdy byl důl náhle zatopen vodou. Salka je turisty velmi vyhledávána nejen v létě, ale také v zimě, kdy lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy.
Chráněné území Plzeňského kraje - prosím chovejte se ohleduplně k přírodě, děkujeme.

Dostupná:
autem Pasečnice, pěšky po zelené cca 1 km
pěšky po zelené tur. trase Domažlice - Vavřineček - Salka (7,5 km)