Akvadukt u Havlovic

Technická zajímavost, akvadukt je ojedinělý v ČR – voda teče nad železniční tratí. Akvadukt převáděl vodu mlýnského náhonu Teplé Bystřice nad železniční tratí. Vybudování kanálu přivádějícího do města vodu z čerchovských hvozdů bylo zřejmě povoleno již za vlády Maxmiliána II. - listina z roku 1571. Náhon Teplé Bystřice přivádí vodu z povodí Dunaje, která by jinak odtékala do Bavor, do povodí Labe. Původní mnohokrát opravované koryto široké 1-2 m je zachováno až k železniční zastávce Hadrovec. K vybudování akvaduktu došlo v roce 1862, v roce 1984 byl uzavřen a odstraněn, dnešní podoba je z roku 2011, nachází se na mezinárodní cyklotrase Praha - Regensburg.

Akvadukt je zastavení č. 1 na Čertovo naučné stezce. Naučná stezka je pro pěší i cyklisty s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu – akvadukt, viklan, Rašínův kámen, Teplobystřický kanál, křemencový val... (Hadrovec, železniční zastávka - Babylon, železniční zastávka 11 km)